Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 13888.-

ทัวร์ไต้หวัน : XW-T33 Taiwan No.One 5 วัน 3 คืน (150219)

รหัสทัวร์ : THB12-XW-TW-31OCT18-15FEB19

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินวู่-หมู่บ้านสายรุ้ง - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101
ตลาดซีเหมินติง-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหย๋หลิ๋ว
ปล่อยโคมผิงซี - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-ก.พ.62 ราคาเริ่มต้น 13,888-23,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
02 - 06 Nov 18 
09 - 13 Nov 18 
23 - 27 Nov 18 
ราคา 13,888.-
31 Oct - 04 Nov 18 
01 - 05 Nov 18 
07 - 11 Nov 18 
08 - 12 Nov 18 
14 - 18 Nov 18 
15 - 19 Nov 18 
16 - 20 Nov 18 
21 - 25 Nov 18 
22 - 26 Nov 18 
15 - 19 Dec 18 
04 - 08 Jan 19 
ราคา 14,888.-
27 Nov - 01 Dec 18 
28 Nov - 02 Dec 18 
29 Nov - 03 Dec 18 
09 - 13 Dec 18 
12 - 16 Dec 18 
13 - 17 Dec 18 
14 - 18 Dec 18 
19 - 23 Dec 18 
20 - 24 Dec 18 
22 - 26 Dec 18 
23 - 27 Dec 18 
09 - 13 Jan 19 
10 - 14 Jan 19 
16 - 20 Jan 19 
17 - 21 Jan 19 
18 - 22 Jan 19 
23 - 27 Jan 19 
24 - 28 Jan 19 
25 - 29 Jan 19 
30 Jan - 03 Feb 19 
31 Jan - 04 Feb 19 
13 - 17 Feb 19 
ราคา 15,888.-
08 - 12 Dec 18 
21 - 25 Dec 18 
ราคา 16,888.-
01 - 05 Dec 18 
05 - 09 Dec 18 
31 Dec 2018 - 04 Jan 19 
14 - 18 Feb 19 
ราคา 17,888.-
06 - 10 Dec 18 
07 - 11 Dec 18 
15 - 19 Feb 19 
ราคา 18,888.-
29 Dec 18 - 02 Jan 19 
30 Dec 18 - 03 Jan 19 
ราคา 22,888.-
28 Dec 18 - 01 Jan 19 
ราคา 23,888.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984