Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 8999.-

ทัวร์ฮ่องกง : BT-HKG001 ฮ่องกง เซินเจิ้น โชว์ม่านน้ำ พัก 4 ดาว (281118)

รหัสทัวร์ : THB11-EK-HK-16SEP-28NOV18

ฮ่องกง-เซินเจิ้น-พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น
ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ-หยก-โชว์ม่านน้ำ
ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน-วัดแชกงมิว
วัดหวังต้าเซียน-โรงงานจิวเวอรี่
ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 8,999-9,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
16 ก.ย. 61-18 ก.ย. 61
07 พ.ย. 61-09 พ.ย. 61
28 พ.ย. 61-30 พ.ย. 61
ราคา 8,999.-
03 ต.ค. 61-05 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61-18 ต.ค. 61
01 พ.ย. 61-03 พ.ย. 61
15 พ.ย. 61-17 พ.ย. 61
18 พ.ย. 61-20 พ.ย. 61
ราคา 9,999.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984