Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวญี่ปุ่น
เริ่มต้น 20888.-

ทัวร์ญี่ปุ่น : PJP13-XW TOKYO สกีหน้าหนาว FREE DAY (100119)

รหัสทัวร์ : THJ6-XW-JP-1DEC18-10JAN19

หุบเขาโอวาคุดานิ-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
ช้อปปิ้งเอ้าท์เลตโกเทมบะ (อาบน้ำแร่ธรรมชาติ)
ลานสกีฟูจิเท็น-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
วัดอาซากุสะ-ถนนนากามิเซะ-ผ่านชมโตเกียวสกายทรี
ช้อปปิ้งชินจูกุ
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ธ.ค.61-ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 20,888-31,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
06-10 ม.ค.62
ราคา 20,888.-
07-11 ม.ค.62
ราคา 22,888.-
05-09 ม.ค.62
08-12 ม.ค.62
ราคา 24,888.-
03-07 ม.ค.62
04-08 ม.ค.62
09-13 ม.ค.62
10-14 ม.ค.62
ราคา 25,888.-
16-20 ธ.ค.61
17-21 ธ.ค.61
01-05 ม.ค.62
02-06 ม.ค.62
ราคา 26,888.-
11-15 ธ.ค.61
14-18 ธ.ค.61
15-19 ธ.ค.61
18-22 ธ.ค.61
ราคา 27,888.-
03-07 ธ.ค.61
09-13 ธ.ค.61 
10-14 ธ.ค.61
12-16 ธ.ค.61
13-17 ธ.ค.61
19-23 ธ.ค.61
20-24 ธ.ค.61
21-25 ธ.ค.61
22-26 ธ.ค.61
23-27 ธ.ค.61
ราคา 28,888.-
01-05 ธ.ค.61
02-06 ธ.ค.61
04-08 ธ.ค.61
08-12 ธ.ค.61
24-28 ธ.ค.61
25-29 ธ.ค.61
ราคา 29,888.-
05-09 ธ.ค.61
06-10 ธ.ค.61
07-11 ธ.ค.61
ราคา 30,888.-
26-30 ธ.ค.61
27-31 ธ.ค.61
ราคา 31,888.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984