Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์แอฟริกา เที่ยวแอฟริกา
เริ่มต้น 63999.-

ทัวร์แอฟริกา : HASHTAG MOROCCO 9D6N (281218)

รหัสทัวร์ : THW5-EK-ZA-23NOV-28DEC18

คาซาบลังก้า - มาราเกซ - ชมโชว์พื้นเมือง 
สวนจาร์ดีน มาจอแรล – เมืองวอซาเซท
ป้อมทาเริท-เมืองทินเฮียร์ – ทอดร้าจอร์จ
เมืองเออร์ฟูด์ - เมอร์ซูก้า-ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ขึ้น
เมืองเออร์ฟูด์ - เมืองเฟซ – เมเดอร์ซา บูอิมาเนีย
สุเหร่าใหญ่ไคเราวีน-เมืองเชฟชาอูน - เมืองโบราณโวลูบิลิส
เมคเนส - ประตูบับมันซู - เมืองราบัต - สุสานของกษัตริย์โมฮัมเหม็ด ที่ 5
หอคอยฮัซซัน (Hassan Tower)
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 63,999-69,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
23 Nov - 01 Dec 18
05 - 13 Dec 18
ราคา 63,999.-
28 Dec 18 - 05 Jan 19
ราคา 69,999.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984