Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ล่องเรือสำราญ เที่ยวล่องเรือสำราญ
เริ่มต้น 25999.-

ทัวร์ล่องเรือสำราญ : ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง ฉงชิ่ง 6 วัน 5 คืน President Cruise (241118)

รหัสทัวร์ : THP14-FD-CN-20SEP-24NOV18

ฉงชิ่ง – รถไฟความเร็วสูง – อี๋ชาง – เรือสำราญ PRESIDENT CRUISE
ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง – ช่องแคบซีหลิงเสีย
ชมเขื่อนซานเสียต้าป้า – งานเลี้ยงต้อนรับ
ช่องแคบอูเสีย – เสินหนี่ซี หรือ เสินหนงซี
ช่องแคบชวีถังเสีย-เจดีย์สือเป่าไจ้ – งานเลี้ยงอำลา
ศาลาประชาคม (ด้านนอก) – วัดลั่วหาน-ศูนย์ค้าส่งเฉาเทียนเหมิน  
หงหย้าต้ง – ช้อปปิ้งเจี่ยฟ่างเป่ย
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 25,999-27,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
20-25 ก.ย.61
14-19 , 15-20 , 25-30 ต.ค. 61
ราคา 26,999.-
11-16 , 13-18 ต.ค. 61
ราคา 27,999.-
17-22 , 21-26 , 24-29 พ.ย. 61
ราคา 25,999.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984