Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 10999.-

ทัวร์จีน : โปรเบาเบา 2 เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว 5 วัน 3 คืน (091118)

รหัสทัวร์ : THP14-XJ-CN-6SEP-9NOV18

เซี่ยงไฮ้ – อู๋ซี – พระใหญ่หลิงซาน – ฟาร์มไข่มุก
หังโจว – ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย-ล่องทะเลสาบซีหู
หมู่บ้านใบชา – ร้านยางพารา – ร้านไหม – ช้อปปิ้งถนนซินเทียนตี้  
หาดไหว่ธาน – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – บัวหิมะนวดเท้า
ตลาดเถาเป่า – ร้านหยก – ตึกสตาร์บัค
สายการบิน : AIR ASIA X (XJ)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 10,999-12,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
6-10 , 7-11 , 13-17 ก.ย.61
14-18 , 20-24 , 21-25 ก.ย.61
15-19 , 16-20 พ.ย. 61
ราคา 10,999.-
25-29 , 26-30 ต.ค.61
1-5 , 2-6 , 8-12 , 9-13 พ.ย. 61
ราคา 11,999.-
11-15 , 12-16 , 18-22 ต.ค.61
19-23 , 20-24 ต.ค. 61
ราคา 12,999.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984