Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 12900.-

ทัวร์จีน : GO1CKG-WE006 SAVE PRICE CHONGQING WULONG 3 วัน 2 คืน (211218)

รหัสทัวร์ : THG1-WE-CN-1SEP-21DEC18

ฉงชิ่ง-หมู่บ้านโบราณฉือชีโข่ว-อู่หลง
อุทยานหลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ (รวมรถแบตเตอรี่)
ระเบียงแก้ว-ถนนเจี่ยฟ่างเป่ย-หงหยาต้ง
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 12,900-15,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
01-03 ก.ย. 61
ราคา 12,900.-
02-04 พ.ย. 61
16-18 พ.ย. 61
23-25 พ.ย. 61
ราคา 13,900.-
15-17 ก.ย. 61
22-24 ก.ย. 61
ราคา 14,900.-
26-28 ต.ค. 61
14-16 ธ.ค. 61
21-23 ธ.ค. 61
ราคา 15,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984