Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 22888.-

ทัวร์จีน : GO1TAO-SC002 ชิงเต่า พิชิตเขาไท่ซาน 5 วัน 3 คืน (191218)

รหัสทัวร์ : THG1-SC-CN-21SEP-19DEC18

ชิงเต่า – พิพิธภัณฑ์โรงเบียร์ชิงเต่า – สะพานจ้านเฉียว
ถนนพีฉ่าย-สวนเสี่ยวหยีซาน – ตลาดสินค้าท้องถิ่น
เมืองเว่ยฝ่าง – หมู่บ้านศิลปะหยางเจียปู้ (ชมกรรมวิธีการผลิตว่าว-กิจกรรมทดลองทำว่าวแบบ DIY) 
เว่ยฝั่ง – ไท่อัน – ขึ้นเขาไท่ซาน (กระเช้า)
ประตูหนานเทียนเหมิน – เทียนเจีย – ยอดเขาหวงยู่
จี่หนาน – เขาเซียนฝอซาน –ต้าหมิงหู –ถนนโบราณฝูหรง
สายการบิน : SHANDONG AIRLINES (SC)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 22,888-25,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
21 – 25 ก.ย. 61
ราคา 22,888.-
12 – 16 พ.ย. 61
19 – 23 พ.ย. 61
ราคา 23,888.-
12 – 16 ธ.ค. 61
19 – 23 ธ.ค. 61
ราคา 24,888.-
12 – 16 ต.ค. 61
19 – 23 ต.ค. 61
ราคา 25,888.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984