Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
เริ่มต้น 14999.-

ทัวร์ลาว : QV04 ลาว หลวงพระบาง เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน (080319)

รหัสทัวร์ : THT18-QV-LA-5OCT18-8MAR19

หลวงพระบาง – น้ำตกตาดกวงซี – พระธาตุภูษี
ตลาดไนท์บาร์ซา-ตักบาตรตอนเช้าเช้า – ตลาดเช้า
พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - วัดเชียงทอง – ล่องเรือน้ำโขง
บ้านช่างไห - ถ้ำติ่ง – วัดวิชุนราช – พระธาตุหมากโม
เวียงจันทน์ – ประตูชัย – พระธาตุหลวง 
สายการบิน : LAO AIRLINES (QV)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 14,999-18,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
5-7 ตุลาคม 61
20-22 ตุลาคม 61
16-18 พฤศจิกายน 61
21-23 ธันวาคม 61
11-13 มกราคม 62
16-18 กุมภาพันธ์ 62
8-10 มีนาคม 62
ราคา 14,999.-
12-14 ตุลาคม 61
7-9 ธันวาคม 61
ราคา 15,999.-
13-15 ตุลาคม 61
8-10 ธันวาคม 61
ราคา 16,999.-
30 ธันวาคม 61 – 1 มกราคม 62
31 ธันวาคม 61 – 2 มกราคม 62
ราคา 18,999.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984