Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น 9999.-

ทัวร์มาเก๊า : MFM01 มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 4 วัน 3 คืน (311218)

รหัสทัวร์ : THG15-FD-HK-30AUG-31DEC18

มาเก๊า – วัดอาม่า - ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล
เซนาโด้ สแควร์ ร้านขายของฝาก - เดอะ เวนีเชียน
เดอะ ปาริเซียง-จูไห่-ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่
วัดผู่โถว - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ /  ไข่มุก
ร้านผ้าไหม – ร้านหยก – ตลาดใต้ดินกงเป่ย
สวนหยวนหมิงหยวน หรือ พระราชวังฤดูร้อนโบราณ 
เซินเจิ้น – วัดกวนอู - หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์
หมู่บ้านชาวจีนพื้นเมืองโบราณ Splendid of China
หมู่บ้านวัฒนธรรมพร้อมโชว์ศิลปะวัฒนะธรรม
ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน
ร้านจิวเวอรี่ – ร้านหยก -  จิมซาจุ่ย-ถนนนาธาน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 9,999-18,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
06 - 09 กันยายน 2561
ราคา 9,999.-
30 ส.ค. – 2 ก.ย.61
13 - 16 กันยายน 2561
20 - 23 กันยายน 2561
25 – 28 ตุลาคม 2561
27 – 30 ตุลาคม 2561
01 - 04 พฤศจิกายน 2561
08 - 11 พฤศจิกายน 2561
15 – 18 พฤศจิกายน 2561
22 – 25 พฤศจิกายน 2561
29 พ.ย. – 2 ธ.ค.61
ราคา 10,999.-
14 - 17  ตุลาคม 2561
18 – 21  ตุลาคม 2561
06 - 09 ธันวาคม 2561
13 - 16 ธันวาคม 2561
20 – 23 ธันวาคม 2561
ราคา 11,999.-
11 - 14  ตุลาคม 2561
22 - 25  ตุลาคม 2561
ราคา 12,999.-
08 - 11 ธันวาคม 2561
ราคา 13,999.-
30 ธ.ค.61 – 02 ม.ค.62
31 ธ.ค.61 – 03 ม.ค.62
ราคา 18,999.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984