Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 12900.-

ทัวร์ไต้หวัน : BT-TPE08 SL มหัศจรรย์ Taipei ไต้หวัน 4 วัน 2 คืน (240119)

รหัสทัวร์ : THB11-SL-TW-1NOV18-24JAN19

อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101-(ไม่รวมบัตรขึ้นชั้น89)
วัดหลงซาน -ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium –ซีเหมินติง
ร้านพายสัปปะรด - อุทยานเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน
ปล่อยโคมลอยกระดาษที่ทางรถไฟสายเก่าผิงซี
ซือหลินไนท์มาเก็ท
สายการบิน : THAI LION AIR (SL)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.61-ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 12,900-16,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
01 พ.ย. 61-04 พ.ย. 61
08 พ.ย. 61-11 พ.ย. 61
15 พ.ย. 61-18 พ.ย. 61
22 พ.ย. 61-25 พ.ย. 61
29 พ.ย. 61-02 ธ.ค. 61
13 ธ.ค. 61-16 ธ.ค. 61
21 ธ.ค. 61-24 ธ.ค. 61
03 ม.ค. 62-06 ม.ค. 62
10 ม.ค. 62-13 ม.ค. 62
17 ม.ค. 62-20 ม.ค. 62
24 ม.ค. 62-27 ม.ค. 62
ราคา 12,900.-
06 ธ.ค. 61-09 ธ.ค. 61
ราคา 14,900.-
27 ธ.ค. 61-30 ธ.ค. 61
ราคา 16,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984