Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 8900.-

ทัวร์เวียดนาม : BT-VN01 VZ ซินจ่าว โปรหรรษา หนีร้อนไปดาลัด 3 วัน (250119)

รหัสทัวร์ : THB11-VZ-VN-17AUG18-25JAN19

ดาลัด-น้ำตกดาลันตา-ROLLER COSTER
CRAZY HOUSE-ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัด
นั่งกระเช้าไฟฟ้า-วัดตั๊กลัม-พระราชวังฤดูร้อน
สวนดอกไม้-Clay Pot Village- ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท
หมู่บ้านปักผ้าเอ็กซ์คิวดาลัด
สายการบิน : VIETJET AIR (VZ)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.61-ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 8,900-10,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
22 ส.ค.61-24 ส.ค.61
05 ก.ย.61-07 ก.ย.61
19 ก.ย.61-21 ก.ย.61
ราคา 8,900.-
17 ส.ค.61-19 ส.ค.61
24 ส.ค.61-26 ส.ค.61
14 ก.ย.61-16 ก.ย.61
28 ก.ย.61-30 ก.ย.61
5 ต.ค.61-7 ต.ค.61
12 ต.ค.61-14 ต.ค.61
19 ต.ค.61-21 ต.ค.61
3 พ.ย.61-5 พ.ย.61
10 พ.ย.61-12 พ.ย.61
1 ธ.ค.61-3 ธ.ค.61
14 ธ.ค.61-16 ธ.ค.61
4 ม.ค.62-6 ม.ค.62
11 ม.ค.62-13 ม.ค.62
18 ม.ค.62-20 ม.ค.62
25 ม.ค.62-27 ม.ค.62
ราคา 9,900.-
31 ธ.ค.61-2 ม.ค.62
ราคา 10,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984