Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา
เริ่มต้น 10900.-

ทัวร์กัมพูชา : BT-REP01 FD นครวัด นครธม เสียมเรียบ พักหรู 4 ดาว 3 วัน 2 คืน (250119)

รหัสทัวร์ : THB11-FD-KH-17AUG18-25JAN19

เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ๊ก
องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา-นครธม
ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด
ปราสาทบันทายศรี-ไนท์มาร์เก็ต
ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม-ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
วัดทไม -ร้านเครื่องเงิน+เพชร
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.61-ม.ค.62 ราคาเริ่มต้น 10,900-13,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
17 ส.ค.61-19 ส.ค.61
24 ส.ค.61-26 ส.ค.61
7 ก.ย.61-9 ก.ย.61
14 ก.ย.61-16 ก.ย.61
28 ก.ย.61-30 ก.ย.61
ราคา 10,900.-
5 ต.ค.61-7 ต.ค.61
13 ต.ค.61-15 ต.ค.61
19 ต.ค.61-21 ต.ค.61
26 ต.ค.61-28 ต.ค.61
2 พ.ย.61-4 พ.ย.61
9 พ.ย.61-11 พ.ย.61
16 พ.ย.61-18 พ.ย.61
23 พ.ย.61-25 พ.ย.61
ราคา 11,900.-
30 พ.ย.61-2 ธ.ค.61
7 ธ.ค.61-9 ธ.ค.61
8 ธ.ค.61-10 ธ.ค.61
14 ธ.ค.61-16 ธ.ค.61
21 ธ.ค.61-23 ธ.ค.61
30 ธ.ค.61-1 ม.ค.62
31 ธ.ค.61-2 ม.ค.62
11 ม.ค.62-13 ม.ค.62
18 ม.ค.62-20 ม.ค.62
25 ม.ค.62-27 ม.ค.62
ราคา 12,900.-
29 ธ.ค.61-31 ธ.ค.61
4 ม.ค.62-6 ม.ค.62
ราคา 13,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984