Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 14888.-

ทัวร์จีน : TG73 เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว 5 วัน 3 คืน (241118)

รหัสทัวร์ : THB12-TG-CN-22SEP-24NOV18

เซี่ยงไฮ้-เมืองอู๋ซี “เซี่ยงไฮ้น้อย”-วัดหลิงซาน(รวมรถราง)
เมืองหังโจว“สวรรค์บนดิน”-ช้อปปิ้งถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
ล่องทะเลสาบซีหู - เมืองเซี่ยงไฮ้“นครปารีสแห่งตะวันออก”
ตลาดเฉินหวงเมี่ยว-หอไข่มุก – อุโมงเลเซอร์ –หาดไว่ทาน
ถนนนานจิงลู่-ตลาดเถาเป่า
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 14,888-18,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
22-25 ก.ย.61
ราคา 14,888.-
8-11 พ.ย.61
10-13 พ.ย.61
15-18 พ.ย.61
ราคา 15,888.-
4-7 ต.ค.61
25-28 ต.ค.61
27-30 ต.ค.61
3-6 พ.ย.61
22-25 พ.ย.61
24-27 พ.ย.61
ราคา 16,888.-
11-14 ต.ค.61
18-21 ต.ค.61
ราคา 17,888.-
13-16 ต.ค.61
ราคา 18,888.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984