Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น 90900.-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : KIWI12 SOUTH ISLAND 8D6N MFM+FOX+KAI (021218)

รหัสทัวร์ : THG6-TG-NZ-11AUG-2DEC18

ไคร้สท์เชิร์ช – เมืองฟร้านซ์โจเซฟ
รถไฟทรานซ์อัลไพน์-ทะเลสาบเทคาโป
ทะเลสาบพูคากิ - ควีนส์ทาวน์
อุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์
ชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์กลาเซียร์
ไคคูร่า – ล่องเรือชมปลาวาฬ
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 90,900-96,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
26 ส.ค. - 2 ก.ย.61
16 - 23 ก.ย.61
ราคา 90,900.-
11 – 18 ส.ค.61
ราคา 92,900.-
4 – 11 , 18 - 25 พ.ย.61
ราคา 94,900.-
7 – 14 , 16 – 23 ต.ค.61
21 - 28 ต.ค.61
2 – 9 ธ.ค.61
ราคา 96,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984