Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา
เริ่มต้น 8555.-

ทัวร์กัมพูชา : WE01 กัมพูชา นครวัด นครธม 2 วัน 1 คืน ซุปตาร์ ซัวซะไดย (311218)

รหัสทัวร์ : THT18-WE-KH-14OCT-31DEC18

สักการะองค์เจ้าเจ๊ก เจ้าจอม – วัดใหม่ (ทุ่งสังหาร)
วัดเพรียพรหมรัตน์ – โตนเลสาบ – ตลาดซาจ๊ะ
บันทายสรี – นครธม –   ตาพรหม – นครวัด 
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 8,555-10,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
20 – 21 ตุลาคม 2561
3 – 4 พฤศจิกายน 2561
17 – 18 พฤศจิกายน 2561
24 – 25 พฤศจิกายน 2561
22 – 23 ธันวาคม 2561
ราคา 8,555.-
14 – 15 ตุลาคม 2561
29 – 30 ธันวาคม 2561
30 – 31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562
ราคา 10,888.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984