Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 13900.-

ทัวร์เกาหลี : KRWE29 SUMMER’S VACATION (310818)

รหัสทัวร์ : THW3-ZE-KR-3-31AUG18

LA PROVENCE-PAJU OUTLET
ONE MOUNT SNOW PARK + WATER PARK (ไม่รวมบัตรเข้า+ค่าเช่าชุด และอุปกรณ์เสริม)
เรียนทำกิมจิ + ชุดฮันบก-สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด)
FANTA STICK SHOW-DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP)
ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN-นั่งรถชมบรรยากาศแม่น้ำฮัน
ศูนย์โสม-ศูนย์พลอยอเมทิส-ศูนย์เวชสำอาง-นั่งรถผ่านชมบลูเฮ้าส์
อนุสาวรีย์นกฟีนิกซ์-พระราชวังเคียงบก-พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์)-ถนนแฟชั่นฮงอิกวอคกิ้งสตรีท
TRICK EYE MUSEUM-ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง
LINE FRIENDS STORE-วัดโชเกซา-หมู่บ้านบุกชอนฮันอก
DUTY FREE-คลองชองเกชอน-ศูนย์สมุนไพร
ศูนย์น้ำมันสนแดง-SUPERMARKET
สายการบิน :
EASTAR JET (ZE)
JEJU AIR (7C)
JIN AIR (LJ)
T'WAY (TW)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 13,900-14,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
05 – 09 สิงหาคม 2561
06 – 10 สิงหาคม 2561
07 – 11 สิงหาคม 2561
12 – 16 สิงหาคม 2561
13 – 17 สิงหาคม 2561
14 – 18 สิงหาคม 2561
18 – 22 สิงหาคม 2561
19 – 23 สิงหาคม 2561
20 – 24 สิงหาคม 2561
21 – 25 สิงหาคม 2561
26 – 30 สิงหาคม 2561
27 – 31 สิงหาคม 2561
ราคา 13,900.-
03 – 07 สิงหาคม 2561
04 – 08 สิงหาคม 2561
08 – 12 สิงหาคม 2561
09 – 13 สิงหาคม 2561
10 – 14 สิงหาคม 2561
11 – 15 สิงหาคม 2561
15 – 19 สิงหาคม 2561
16 – 20 สิงหาคม 2561
17 – 21 สิงหาคม 2561
22 – 26 สิงหาคม 2561
23 – 27 สิงหาคม 2561
24 – 28 สิงหาคม 2561
25 – 29 สิงหาคม 2561
28 สิงหาคม – 01 กันยายน 2561
29 สิงหาคม – 02 กันยายน 2561
30 สิงหาคม – 03 กันยายน 2561
31 สิงหาคม – 04 กันยายน 2561
ราคา 14,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984