Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น 100900.-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : KIWI03 SOUTH & NORTH ISLAND (TSS-FOX) 9D7N (011218)

รหัสทัวร์ : THG6-TG-NZ-4AUG-1DEC18

ควีนส์ทาวน์ – ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า
ล่องเรือกลไฟโบราณ-ชมการตัดขนแกะ
ชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์กลาเซียร์
นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์-ไคร้สท์เชิร์ช
โรโตรัว-อโกรโดม – เรนโบว์สปริงซ์
ศูนย์วัฒนธรรมเมารี - อ๊อคแลนด์
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 100,900-109,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
25 ส.ค.– 2 ก.ย.61
15 – 23 ก.ย.61
ราคา 100,900.-
4 – 12 , 10 – 18 ส.ค.61
ราคา 102,900.-
3 – 11 , 17 - 25 พ.ย.61
ราคา 107,900.-
6 – 14 , 15 - 23, 20 – 28 ต.ค.61
1 – 9 ธ.ค.61
ราคา 109,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984