Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์นิวซีแลนด์ เที่ยวนิวซีแลนด์
เริ่มต้น 81900.-

ทัวร์นิวซีแลนด์ : KIWI08 SOUTH ISLAND MFM+FOX 7 DAYS 5 NIGHTS (041218)

รหัสทัวร์ : THG6-TG-NZ-7AUG-4DEC18

ไคร้สท์เชิร์ช – เมืองฟร้านซ์โจเซฟ
รถไฟทรานซ์อัลไพน์-ทะเลสาบเทคาโป
ทะเลสาบพูคากิ - ควีนส์ทาวน์
ชมอุทยานแห่งชาติมิวฟอร์ดซาวด์
ชมธารน้ำแข็งฟ็อกซ์กลาเซียร์
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 81,900-93,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
26 ส.ค.– 1 ก.ย.61
2 – 8 , 16 – 22 ก.ย.61
ราคา 81,900.-
7 – 13 ส.ค.61
ราคา 83,900.-
4 – 10 , 18 -24 พ.ย.61
ราคา 91,900.-
7 – 13 , 9 – 15 , 21 - 27 ต.ค.61
4 – 10 ธ.ค.61
ราคา 93,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984