Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 13888.-

ทัวร์ไต้หวัน : XW-T32 Taiwan Best Time 5 วัน 3 คืน (201018)

รหัสทัวร์ : THB12-XW-TW-2-20OCT18

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินวู่-หมู่บ้านสายรุ้ง - ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101
ตลาดซีเหมินติง - จิ่วเฟิ่น - เหย๋หลิ๋ว – ผิงซี
ดิวตี้ฟรี – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 13,888-18,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
2-6 ตุลาคม 61
ราคา 13,888.-
4-8 ตุลาคม 61
5-9 ตุลาคม 61
6-10 ตุลาคม 61
ราคา 15,888.-
9-13 ตุลาคม 61
13-17 ตุลาคม 61
18-22 ตุลาคม 61
ราคา 16,888.-
20-24 ตุลาคม 61
ราคา 17,888.-
11-15 ตุลาคม 61
12-16 ตุลาคม 61
19-23 ตุลาคม 61
ราคา 18,888.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984