Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์อินเดีย เที่ยวอินเดีย
เริ่มต้น 19999.-

ทัวร์อินเดีย : ทัวร์อินเดีย – เนปาล 9 วัน (150319)

รหัสทัวร์ : THH9-WE-IN-11AUG18-15MAR19

ลัคเนาว์-สาวัตถี-วัดเชตะวันวิหาร
บ้านท่านองคุลีมาล และอนาถบิณฑิกะเศรษฐี
สาวัตถี-ลุมพินี-วิหารมายาเทวี-กุสินารา
ชมปรินิพพานสถูปหรือสาลโนทยาน
ชมมกุฎพันธเจดีย์-ไวสาลี-ชมบริเวณคันธเจดีย์
ชมสังฆาราม และปาวาลเจดีย์-คยา-นาลันทา
มหาวิทยาลัยนาลันทา-หลวงพ่อองค์ดำ-ราชคฤห์
เขาคิชกูฏ-วัดไทยนานาชาติ-มหาสถูปเจดีย์พุทธคยา
พระพุทธเมตตา-พาราณสี–ชมพิธีการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดู
สารนาถ-ชมธัมเมกขสถูป- ชมพิพิธภัณฑ์สารนาถ
พระปางปฐมเทศนาคยา
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-61-มี.ค.62 ราคาเริ่มต้น 19,999-29,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
23 – 31 สิงหาคม 2561
04 – 12 กันยายน 2561
20 – 28 กันยายน 2561
25 กันยายน – 3 ตุลาคม 2561
ราคา 19,999.-
11 – 19 สิงหาคม 2561
ราคา 20,999.-
13 – 21 ตุลาคม 2561
9 – 17 พฤศจิกายน 2561
23 พ.ย. – 01 ธ.ค.61
11 – 19 มกราคม 2562
20 – 28 มกราคม 2562
07 – 15 กุมภาพันธ์ 2562
16-24 กุมภาพันธ์ 2562
01 – 09 มีนาคม 2562
15 – 23 มีนาคม 2562
ราคา 26,999.-
20 – 28 ตุลาคม 2561
02 – 10 ธันวาคม 2561
ราคา 29,999.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984