Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น 40900.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EK015 เชค ออสเตรีย ฮังการี 7 วัน (241018)

รหัสทัวร์ : THC9-EK-EU-5SEP-24OCT18

ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – สะพานชาร์ล
ช็อปปิ้ง Palladium-เชสกี้ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ
ซาลส์บูร์ก-สวนมิราเบล-บ้านเกิดโมสาร์ท-ฮัลล์สตัทท์
เวียนนา - ถนนคาร์นท์เนอร์-พระราชวังเชินบรุนน์
Mc Arthur Glen Designer Outlet– บูดาเปสต์
โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง 
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 40,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
5-11 /11-17 / 19-25 ก.ย.61
26 ก.ย. – 2 ต.ค. 61
3-9 / 9-15 / 10-16 ต.ค.61
17-23 / 18-24 ต.ค.61
24-30 ต.ค.61
ราคา 40,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984