Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ยุโรปตะวันออก เที่ยวยุโรปตะวันออก
เริ่มต้น 47900.-

ทัวร์ยุโรปตะวันออก : EK007 เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8 วัน (201018)

รหัสทัวร์ : THC9-EK-EU-13SEP-20OCT18

ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิค
จัตุรัสมาเรียน – ซาลบูร์ก - ฮัลล์สตัทท์-สวนมิราเบล
บ้านเกิดโมสาร์ท - เวียนนา - ถนนคาร์นท์เนอร์
พระราชวังเชินบรุนน์ - McArthur Glen Designer Outlet
เชสกี้ ครุมลอฟ-ปราสาทครุมลอฟ – กรุงปร๊าก
ประตูเมืองเก่า-ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก
โบสถ์เซนต์ไวตัส – สะพานชาร์ลส์ - นาฬิกาดาราศาสตร์
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 47,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
13-20 ก.ย. 61
27 ก.ย. – 4 ต.ค. 61
9-16 ต.ค. 61
10-17 ต.ค. 61
16-23 ต.ค. 61
19-26 ต.ค. 61
20-27 ต.ค. 61
ราคา 47,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984