Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 11900.-

ทัวร์จีน : GO1CSX-FD003 Zhangjiajie Super Cool 4 วัน 3 คืน (311218)

รหัสทัวร์ : THG1-FD-CN-1NOV-31DEC18

ฉางซา-ถนนหวงซิงลู่-จางเจียเจี้ย-ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ
ถนนคนเดินซีปู้-ศูนย์ใบชา-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ศูนย์หยก
ภาพวาดทราย-ศูนย์ยางพารา-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ถ้ำประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง พ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 11,900-22,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
01-04 พ.ย. 61
15-18 ธ.ค. 61
ราคา 11,900.-
02-05 พ.ย. 61
08-11 พ.ย. 61
09-12 พ.ย. 61
10-13 พ.ย. 61
15-18 พ.ย. 61
16-19 พ.ย. 61
17-20 พ.ย. 61
22-25 พ.ย. 61
23-26 พ.ย. 61
24-27 พ.ย. 61
29 พ.ย.-02 ธ.ค. 61
30 พ.ย.-03 ธ.ค. 61
06-09 ธ.ค. 61
13-16 ธ.ค. 61
14-17 ธ.ค. 61
20-23 ธ.ค. 61
21-24 ธ.ค. 61
22-25 ธ.ค. 61
ราคา 13,900.-
02-05 ธ.ค. 61
ราคา 15,900.-
07-10 ธ.ค. 61
08-11 ธ.ค. 61
27-30 ธ.ค. 61
ราคา 17,900.-
28-31 ธ.ค. 61
29 ธ.ค. 61-01 ม.ค. 62
31 ธ.ค. 61-03 ม.ค. 62
ราคา 22,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984