Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 11900.-

ทัวร์เวียดนาม : GO1DAD-PG002 เวียดนามกลาง ดานัง เว้ บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน (281218)

รหัสทัวร์ : THG1-PG-VN-3AUG-28DEC18

เมืองเว้-พระราชวังเว้-สุสานจักรพรรดิไคดิงห์-ดานัง
นั่งกระเช้าขึ้น-ลง บานาฮิลล์-Fantasy Park-สะพานทอง
สะพานมังกร-ตลาดฮานดานัง-นมัสการเจ้าแม่กวนอิมวัดหลินอึ๋ง
ชมวิวภูเขาลิง
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 11,900-15,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
03-05 สิงหาคม 2561
17-19 สิงหาคม 2561
24-26 สิงหาคม 2561
31 สิงหาคม-02 กันยายน 2561
07-09 กันยายน 2561
14-16 กันยายน 2561
21-23 กันยายน 2561
28-30 กันยายน 2561
05-07 ตุลาคม 2561
19-21 ตุลาคม 2561
26-28 ตุลาคม 2561
ราคา 11,900.-
02-04 พฤศจิกายน 2561
09-11 พฤศจิกายน 2561
16-18 พฤศจิกายน 2561
23-25 พฤศจิกายน 2561
30 พฤศจิกายน -02 ธันวาคม 2561
14-16 ธันวาคม 2561
21-23 ธันวาคม 2561
ราคา 12,900.-
12-14 ตุลาคม 2561
07-09 ธันวาคม 2561
ราคา 13,900.-
10-12 สิงหาคม 2561
ราคา 14,900.-
28-30 ธันวาคม 2561
ราคา 15,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984