Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 9888.-

ทัวร์เวียดนาม : GO1-PQC PG01 เกาะฟู้โกว๊ก เวียดนามใต้ 3 วัน 2 คืน (281218)

รหัสทัวร์ : THG1-PG-VN-28SEP-28DEC18

เกาะฟู้โกว๊ก-นั่งกระเช้าชมเกาะฟู้โกว๊ก
ตลาดฟู้โกว๊กไนท์มาเก็ต-เจดีย์ร้อยล้าน
เรือนจำฟู้โกว๊ก-ดำน้ำตื้นเกาะฮอมดำ
Long Beach Center –หาดเยืองดอง
เมืองเยืองดอง-วัดดิงชาว–-ฟาร์มผึ้ง และไร่พริกไท
“ซิมไวน์”(Sim Wine)-หมู่บ้านชาวประมงฮามนิง
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 9,888-17,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
28-30 กันยายน 2561
ราคา 9,888.-
26-28 ตุลาคม 2561
ราคา 11,900.-
21-23 ตุลาคม 2561
07-09 ธันวาคม 2561                                                          
14-16 ธันวาคม 2561                                                          
21-23 ธันวาคม 2561                                                          
ราคา 12,900.-
09-11 ธันวาคม 2561                                                          
ราคา 13,900.-
28-30 ธันวาคม 2561                                                          
ราคา 17,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984