Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น 6900.-

ทัวร์มาเก๊า : GO1MFM-NX002 Hilight..!! มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน (301018)

รหัสทัวร์ : THG1-NX-HK-21JUL-30OCT18

มาเก๊า – จูไห่ - ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย-ถนนคู่รัก
สาวงามหวีหนี่- ร้านบัวหิมะ-ร้านหยก-ร้านผ้า
วัดผู่โถว-พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์
เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วัดเจ้าแม่กวนอิม
โบสถ์เซ็นต์ปอล -  เวเนเชี่ยน-The Parisian Macao
สายการบิน : AIR MACAU (NX)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 6,900-13,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
14-16 ส.ค.61
21-23 ส.ค.61
28-30 ส.ค.61
24-26 ต.ค.61
ราคา 6,900.-
21-23 กรกฎาคม 2561
22-24 กรกฎาคม 2561
24-26 กรกฎาคม 2561
28-30 กรกฎาคม 2561
29-31 กรกฎาคม 2561
31 กรกฎาคม - 02 สิงหาคม 2561
05-07 ส.ค.61
19-21 ส.ค.61
26-28 ส.ค.61
01-03 ก.ย.61
02-04 ก.ย.61
05-07 ก.ย.61
06-08 ก.ย.61
10-12 ก.ย.61
12-14 ก.ย.61
19-21 ก.ย.61
22-24 ก.ย.61
23-25 ต.ค.61
27-29 ต.ค.61
30 ต.ค.- 01 พ.ย.61
ราคา 7,900.-
18-20 ส.ค.61
25-27 ส.ค.61
31 ส.ค.-02 ก.ย.61
07-09 ก.ย.61
08-10 ก.ย.61
14-16 ก.ย.61
15-17 ก.ย.61
21-23 ก.ย.61
26-28 ต.ค.61
28-30 ต.ค.61
ราคา 8,900.-
12-14 ส.ค.61
12-14 ต.ค.61
19-21 ต.ค.61
21-23 ต.ค.61
ราคา 11,900.-
11-13 ส.ค.61
13-15 ต.ค.61
20-22 ต.ค.61
ราคา 13,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984