Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 9999.-

ทัวร์จีน : KMG04 T-SUD KUNMING RED PLANET 4D2N BY SC (181018)

รหัสทัวร์ : THZ1-SC-CN-6SEP-18OCT18

คุนหมิง – เก็บผลไม้สดๆจากไร่ - เมืองตงซวน
ชมผืนดินสีแดงแห่งตงซวน-ภูเขาเจี้ยวจื่อ (รวมรถและกระเช้าขึ้น)
สวนจินเซียว - ต่าหม่าคาน-สวนน้ำตก-ร้านผ้าไหม
ร้านยาสมุนไพรบัวหิมะ – เขาซีซาน (รวมรถแบตเตอร์รี่+กระเช้า)
ร้านใบชา – ร้านหยก – วัดหยวนทง– ย่านเมืองเก่ากวนตู้ 
สายการบิน : SHANDONG AIRLINES (SC)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 9,999-13,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
06 - 09 กันยายน 2561
07 – 10 กันยายน 2561
ราคา 9,999.-
13 – 16 กันยายน 2561
21 – 24 กันยายน 2561
ราคา 10,999.-
17 - 20 ตุลาคม 2561
18 - 21 ตุลาคม 2561
ราคา 11,999.-
10 – 13 ตุลาคม 2561
13 – 16 ตุลาคม 2561
ราคา 13,999.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984