Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 12888.-

ทัวร์ไต้หวัน : XW-T30 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (120918)

รหัสทัวร์ : THB12-XW-TW-1AUG-12SEP18

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินวู่-ไทจง-ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง -ไทเป - จิ่วเฟิ่น
เหย๋หลิ๋ว – ผิงซี – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต               
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 12,888-16,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
2-6 กันยายน 2561
ราคา 12,888.-
25-29 สิงหาคม 2561
30 สิงหาคม-3 กันยายน 2561
9-13 กันยายน 2561
ราคา 13,888.-
1-5 สิงหาคม 2561
17-21 สิงหาคม 2561
22-26 สิงหาคม 2561
5-9 กันยายน 2561
12-16 กันยายน 2561
ราคา 14,888.-
11-15 สิงหาคม 2561
ราคา 15,888.-
10-14 สิงหาคม 2561
ราคา 16,888.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984