Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน
เริ่มต้น 12888.-

ทัวร์ไต้หวัน : XW-T30 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (120918)

รหัสทัวร์ : THB12-XW-TW-1AUG-12SEP18

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดเหวินวู่-ไทจง-ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตไทจง - ไทเป
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101-ตลาดซีเหมินติง 
จิ่วเฟิ่น - เหย๋หลิ๋ว – ผิงซี – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
สายการบิน : NOKSCOOT (XW)
เริ่มต้นเดินทาง ส.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 12,888-16,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
02 - 06 Sep 18
ราคา 12,888.-
25 - 29 Aug 18
30 Aug - 03 Sep 18
09 - 13 Sep 18
ราคา 13,888.-
01 - 05 Aug 18 
17 - 21 Aug 18 
22 - 26 Aug 18 
06 - 09 Sep 18 
12 - 16 Sep 18 
ราคา 14,888.-
11 - 15 Aug 2018 
ราคา 15,888.-
10 - 14 Aug 2018 
ราคา 16,888.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984