Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ภายในประเทศ เที่ยวภายในประเทศ
เริ่มต้น 6150.-

ทัวร์ภายในประเทศ : HP102 โฮมพุเตย 3 วัน 2 คืน (311018)

รหัสทัวร์ : THW4-BUS-TH-1JUL-31OCT18

พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย พม่า – สุสานทหารฯ
สะพานข้ามแม่น้ำแคว – ช่องเขาขาด
หมู่บ้านมอญ – เล่นน้ำตามอัธยาศัย
ชมพิพิธภัณฑ์ เซอร์เวียรี่ ดันลอป
นั่งรถไฟสายมรณะ
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 6,150 บาท
กำหนดการเดินทาง
1 ก.ค.-31 ต.ค.61
ราคา 6,150.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984