Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ภายในประเทศ เที่ยวภายในประเทศ
เริ่มต้น 4050.-

ทัวร์ภายในประเทศ : HP101 โฮมพุเตย 2 วัน 1 คืน (311018)

รหัสทัวร์ : THW4-BUS-TH-1JUL-31OCT18

พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย พม่า
สุสานทหารฯ – สะพานข้ามแม่น้ำแคว
หมู่บ้านมอญ-พิพิธภัณฑ์ เซอร์เวียรี่ ดันลอป
นั่งรถไฟสายมรณะ 
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 4,050 บาท
กำหนดการเดินทาง
1 ก.ค.-31 ต.ค.61
ราคา 4,050.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984