Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา
เริ่มต้น 7999.-

ทัวร์กัมพูชา : Cambodia นครวัด นครธม 2 วัน 1 คืน (311218)

รหัสทัวร์ : THA7-WE-KH-27JUL-31DEC18

เสียมเรียบ-สักการะองค์เจ้าเจ๊ก เจ้าจอม
วัดใหม่ (ทุ่งสังหาร)-วัดเพรียพรหมรัตน์
โตนเลสาบ – ตลาดซาจ๊ะ-บันทายสรี
นครธม-ตาพรหม-นครวัด
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 7,999-9,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
25 – 26 ส.ค.61
7 – 8 ก.ย.61
15 – 16 ก.ย.61
29 – 30 ก.ย.61
3 – 4 พ.ย.61
17 – 18  พ.ย.61
24 – 25 พ.ย.61
ราคา 7,999.-
27 - 28 ก.ค.61
28 - 29 ก.ค.61
29 - 30 ก.ค.61
11 - 12 ส.ค.61
12 – 13 ส.ค.61
13 – 14 ต.ค.61
14 – 15 ต.ค.61
20 – 21 ต.ค.61
8 – 9 ธ.ค.61
9 – 10 ธ.ค.61
22 – 23 ธ.ค.61
29 – 30 ธ.ค.61
30 – 31 ธ.ค.61
ราคา 8,999.-
31 ธ.ค.61 – 1 ม.ค.62
ราคา 9,999.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984