Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
เริ่มต้น 26999.-

ทัวร์ตุรกี : ESB01 TURKEY WOW WOW!! 6D3N (150918)

รหัสทัวร์ : THZ1-QR-TR-1-15SEP18

เมืองคัปปาโดเจีย - เมืองใต้ดิน-เมืองเกอราเม่ - หุบเขาอุซิซาร์
โรงงานทอพรม - โรงงานเซรามิค - โรงงานเครื่องประดับ
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอราเม่ - เมืองคอนย่า - ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ 
เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองโบราณเฮียราโพลิส
โรงงานผลิตเครื่องหนัง -เมืองอัลทาเลีย - ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ 
สายการบิน : QATAR AIRWAYS (QR)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 26,999-27,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
01 - 06 กันยายน 2561
ราคา 26,999.-
05 - 10 กันยายน 2561
08 - 13 กันยายน 2561
12 - 17 กันยายน 2561
15 - 20 กันยายน 2561
ราคา 27,999.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984