Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
เริ่มต้น 28888.-

ทัวร์ตุรกี : W5009-SP Switch Popular Turkey (270818)

รหัสทัวร์ : THP3-W5-TR-26JUL-27AUG18

เมืองอังการ่า-สุสานอตาเติร์ก-ทะเลสาบเกลือ-คัปปาโดเกีย
ระบำหน้าท้อง-นครใต้ดิน-เมืองเกอเรเม-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
หุบเขาอุซิซาร์-เมืองคอนย่า–สวนผีเสื้อหรือพิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
เมืองปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส
เมืองโบราณเอฟฟิซุส-บ้านพระแม่มารี-เมืองคูซาดาซึ
ร้านขนม TURKISH DELIGHT-เมืองเปอร์กามัม
วิหารเทพีอาร์เทมิสโบราณ-ม้าไม้จำลองเมืองทรอย
เมืองชานัคคาเล่-สุเหร่าสีน้ำเงิน-ฮิปโปโดรม
พระราชวังทอปกาปึ-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-อิสตันบูล
สายการบิน : MAHAN AIR (W5)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 28,888 บาท
กำหนดการเดินทาง
26 ก.ค.-03 ส.ค.61
09-17 ส.ค.61
15-23 ส.ค.61
27 ส.ค.-04 ก.ย.61
ราคา 28,888.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984