Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์จีน เที่ยวจีน
เริ่มต้น 11900.-

ทัวร์จีน : GO1CSX-FD002 Paradise Of Zhangjiajie 4 วัน 3 คืน (211018)

รหัสทัวร์ : THG1-FD-CN-29JUN-21OCT18

ฉางซา-จางเจียเจี้ย-เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
ระเบียงแก้ว(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์
ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ-ถนนคนเดินซีปู้
ศูนย์หยก-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด-ภาพวาดทราย
ผลิตภัณฑ์ยางพารา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 11,900-18,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
29 มิ.ย.-02 ก.ค. 61
ราคา 11,900.-
07-10 ก.ย. 61
ราคา 13,900.-
06-09 ก.ค. 61
13-16 ก.ค. 61
23-26 ส.ค. 61
24-27 ส.ค. 61
31 ส.ค.-03 ก.ย. 61
06-09 ก.ย. 61
13-16 ก.ย. 61
14-17 ก.ย. 61
20-23 ก.ย. 61
21-24 ก.ย. 61
06-09 ต.ค. 61
ราคา 14,900.-
26-29 ก.ค. 61
27-30 ก.ค. 61
10-13 ส.ค. 61
04-07 ต.ค. 61
ราคา 17,900.-
11-14 ต.ค. 61
12-15 ต.ค. 61
19-22 ต.ค. 61
21-24 ต.ค. 61
ราคา 18,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984