Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม
เริ่มต้น 9900.-

ทัวร์เวียดนาม : GO1HAN-FD001 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลอง 4 วัน 3 คืน (261018)

รหัสทัวร์ : THG1-FD-VN-5JUL-26OCT18

ฮานอย-เมืองลาวไก -ซาปา- Silver Water Fall 
Cat Cat Village-ตลาดเมืองซาปา ( Love market)
ยอดเขาฮัมรอง-อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย
นิงห์บิงห์-ล่องเรือฮาลองบก -ถ้ำตำก๊อก
ฮาลอง-ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ
ล่องเรืออ่าวฮาลอง-ถ้ำนางฟ้า
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 9,900-14,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
05-08 กรกฎาคม 2561
ราคา 9,900.-
12-15 กรกฎาคม 2561
19-22 กรกฎาคม 2561
03-06 สิงหาคม 2561
16-19 สิงหาคม 2561
23-26 สิงหาคม 2561
30  สิงหาคม-02 กันยายน 2561
07-10 กันยายน 2561
14-17 กันยายน 2561
21-24 กันยายน 2561
27-30 กันยายน 2561
28 กันยายน -01 ตุลาคม 2561
04-07 ตุลาคม 2561
18-21 ตุลาคม 2561
25-28 ตุลาคม 2561
26-29 ตุลาคม 2561
ราคา 12,900.-
26-29  กรกฎาคม 2561
10-13  สิงหาคม 2561
12-15  ตุลาคม 2561
ราคา 14,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984