Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น 7900.-

ทัวร์มาเก๊า : GO1MFM-NX002 Hilight..!! มาเก๊า จูไห่ 3 วัน 2 คืน (310718)

รหัสทัวร์ : THG1-NX-HK-1-31JUL18

มาเก๊า – จูไห่ - ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย-ถนนคู่รัก
สาวงามหวีหนี่- ร้านบัวหิมะ-ร้านหยก-ร้านผ้า
วัดผู่โถว-พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์
เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – วัดเจ้าแม่กวนอิม
โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเชี่ยน-The Parisian Macao
สายการบิน : AIR MACAU (NX)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.61 ราคาเริ่มต้น 7,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
01-03 กรกฎาคม 2561
02-04 กรกฎาคม 2561
06-08 กรกฎาคม 2561
08-10 กรกฎาคม 2561
09-11 กรกฎาคม 2561
10-12 กรกฎาคม 2561
13-15 กรกฎาคม 2561
14-16 กรกฎาคม 2561
15-17 กรกฎาคม 2561
17-19 กรกฎาคม 2561
21-23 กรกฎาคม 2561
22-24 กรกฎาคม 2561
24-26 กรกฎาคม 2561
28-30 กรกฎาคม 2561
29-31 กรกฎาคม 2561
31 กรกฎาคม - 02 สิงหาคม 2561
ราคา 7,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984