Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์มาเก๊า เที่ยวมาเก๊า
เริ่มต้น 7900.-

ทัวร์มาเก๊า : GO1MFM-FD003 มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่ 3 วัน 2 คืน (271018)

รหัสทัวร์ : THG1-FD-HK-30JUN-27OCT18

มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล
เวเนเชี่ยน-จูไห่-ถนนคู่รัก-สาวงามหวีหนี่-วัดผู่โถว
พระราชวังหยวนหมิงหยวน+โชว์ -ช้อปปิ้งตลาดกงเป่ย
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 7,900-12,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
30 มิ.ย. – 02 ก.ค.61
06-08 กรกฎาคม 2561
07-09 กรกฎาคม 2561
13-15 กรกฎาคม 2561
14-16 กรกฎาคม 2561
20-22 กรกฎาคม 2561
21-23 กรกฎาคม 2561
03-05 สิงหาคม 2561
04-06 สิงหาคม 2561
17-19 สิงหาคม 2561
01-03 กันยายน 2561
07-09 กันยายน 2561
08-10 กันยายน 2561
14-16 กันยายน 2561
15-17 กันยายน 2561
22-24 กันยายน 2561
28-30 กันยายน 2561
05-07 ตุลาคม 2561
06-08 ตุลาคม 2561
26-28 ตุลาคม 2561
27-29 ตุลาคม 2561
ราคา 7,900.-
18-20 สิงหาคม 2561
24-26 สิงหาคม 2561
25-27 สิงหาคม 2561
31 ส.ค.-02 ก.ย. 2561
21-23 กันยายน 2561
23-25 กันยายน 2561
29 ก.ย.-01 ต.ค.61
ราคา 8,900.-
19-21 ตุลาคม 2561
20-22 ตุลาคม 2561
ราคา 11,900.-
27-29 กรกฎาคม 2561
28-30 กรกฎาคม 2561
10-12 สิงหาคม 2561
11-13 สิงหาคม 2561
12-14 ตุลาคม 2561
13-15 ตุลาคม 2561
21-23 ตุลาคม 2561
ราคา 12,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984