Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ตุรกี เที่ยวตุรกี
เริ่มต้น 31900.-

ทัวร์ตุรกี : GO3SAW-EK001 Discover Turkey 10 วัน 7 คืน (051218)

รหัสทัวร์ : THG1-EK-TR-24JUL-5DEC18

อังการ่า – สุสานอตาเติร์ก-คัปปาโดเกีย – ชมระบำหน้าท้อง 
คอนย่า – นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา-ปามุคคาเล
ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – คูซาดาสึ
เมืองโบราณเอเฟซุส - บ้านพระแม่มารี – เพอร์กามัม
วิหารอะโครโปลิส – ชานัคคาเล - ม้าไม้จำลองแห่งทรอย  
ชานัคคาเล – อิสตัลบูล - พระราชวังโดลมาบาเช
อ่างเก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน – แกรนด์บาซาร์
สุเหร่าเซนต์โซเฟีย  - พระราชวังทอปกาปึ
ฮิปโปโดม – สุเหร่าสีน้ำเงิน - ตลาดสไปซ์ มาร์เก็ต
ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 31,900-32,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
5-14, 12-21,19-28 ก.ย., 25 ก.ย.-4 ต.ค.61
2-11, 7-16, 10-19, 14-23, 21-30 ต.ค., 24 ต.ค.-2 พ.ย.61
31 ต.ค.-9 พ.ย. 61 
5-14 ธ.ค.61
ราคา 31,900.-
24 ก.ค.-2 ส.ค., 25 ก.ค.-3 ส.ค.61
12-21 ส.ค. 61
9-18 พ.ย., 29 พ.ย.-8 ธ.ค., 30 พ.ย.-9 ธ.ค.61
ราคา 32,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984