Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์บาหลี เที่ยวบาหลี
เริ่มต้น 19900.-

ทัวร์บาหลี : GO1DPS-BI001 บาหลี บรูไน Fantastic Of ASEAN 5 วัน 4 คืน (061118)

รหัสทัวร์ : THG1-BI-ID-10JUL-6NOV18

บาหลี-ระบำบารองแดนซ์ – ศูนย์ผ้าบาติก
ศูนย์เครื่องเงิน-หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์
วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง)-ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน
วัดทามันอายุน–เขาเบดูกัล-ทะเลสาบบราตัน
วัดอูลันดานูบราตัน-ชมวิวนาขั้นบันได
วัดทานาห์ลอต-หาดจิมบารัน-บรูไน
ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman
ผ่านชมมัสยิด Omar Ali Saiffuddien
มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah
หมู่บ้านกลางน้ำ-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia
ล่องเรือชมลิงจมูกยาว-ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต
สายการบิน : ROYAL BRUNEI (BI)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-พ.ย.61 ราคาเริ่มต้น 19,900-22,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
10-14 ก.ค. 61
06-10 พ.ย. 61 
ราคา 19,900.-
21-25 ส.ค. 61 
18-22 ก.ย. 61 
ราคา 20,900.-
24-28 ก.ค. 61 
07-11 ส.ค. 61 
ราคา 21,900.-
09-13 ต.ค. 61 
23-27 ต.ค. 61 
ราคา 22,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984