Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา
เริ่มต้น 9900.-

ทัวร์กัมพูชา : GO1REP-PG001 กัมพูชา เสียมเรียบ 2 วัน 1 คืน (290918)

รหัสทัวร์ : THG1-PG-KH-7JUL-29SEP18

เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ็ก องค์จอม
วัดใหม่ - ตลาดซาจ๊ะ - ชมโชว์ระบำอัปสรา
ปราสาทบันทายสรี - นครธม - ปราสาทบายน
ปราสาทตาพรหม - นครวัด
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS (PG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 9,900-13,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
07-08 ก.ค. 61
ราคา 9,900.-
21-22 ก.ค. 61
29-30 ก.ย. 61
ราคา 10,900.-
04-05 ส.ค. 61
18-19 ส.ค. 61
25-26 ส.ค. 61
01-02 ก.ย. 61
08-09 ก.ย. 61
15-16 ก.ย. 61
22-23 ก.ย. 61
ราคา 11,900.-
29-30 ก.ค. 61
ราคา 12,900.-
27-28 ก.ค. 61 
28-29 ก.ค. 61
11-12 ส.ค. 61
ราคา 13,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984