Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา
เริ่มต้น 9900.-

ทัวร์กัมพูชา : GO1REP-FD001 กัมพูชา เสียมเรียบ ท่องแดนอารยธรรม 2 วัน 1 คืน (261018)

รหัสทัวร์ : THG1-FD-KH-7-26OCT18

เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ็ก องค์จอม
วัดใหม่ - ตลาดซาจ๊ะ - ชมโชว์ระบำอัปสรา
ปราสาทบันทายสรี - นครธม - ปราสาทบายน
ปราสาทตาพรหม - นครวัด
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง ต.ค.61 ราคาเริ่มต้น 9,900-13,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
07-08 ตุลาคม 61
ราคา 9,900.-
13-14 ตุลาคม 61
14-15 ตุลาคม 61
20-21 ตุลาคม 61
23-24 ตุลาคม 61
26-27 ตุลาคม 61
ราคา 13,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984