Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์เนปาล เที่ยวเนปาล
เริ่มต้น 32900.-

ทัวร์เนปาล : GO2KTM-TG001 เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย 5 วัน 4 คืน (291218)

รหัสทัวร์ : THG1-TG-NP-27JUL-29DEC18

ยอดเขานากาก็อต – โภครา – น้ำตกเดวิส
ค่ายอพยพชาวทิเบต – ล่องเรือทะเลสาบเฟวา
วัดบาลาฮี-โภครา – ยอดเขาซารางก็อต – กาฐมาณฑุ
ชมโชว์พื้นเมืองชาวเนปาล – ย่านทาเมล-ปาฏัน
จัตุรัสกาฐมาณฑุ ตูร์บาร์ – วัดกุมารี – กาฐมาณฑป
สถูปโพธินาถ-สถูปสวยมภูนาถ
สายการบิน : THAI AIRWAYS (TG)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 32,900-38,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
27-31 ก.ค. 61
ราคา 32,900.-
11-15 ต.ค. 61
08-12 ธ.ค. 61
ราคา 35,900.-
28 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62
29 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62
ราคา 38,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984