Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา
เริ่มต้น 10900.-

ทัวร์กัมพูชา : BT-REP01 FD นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน พักหรู 4 ดาว (280918)

รหัสทัวร์ : THB11-FD-KH-29JUN-28SEP18

เสียมเรียบ - ล่องเรือโตนเลสาบ - ศาลองค์เจ๊ก
องค์จอม – ชมโชว์ระบำอัปสรา-นครธม
ปราสาทบายน – ปราสาทตาพรหม – นครวัด
ปราสาทบันทายศรี-ไนท์มาร์เก็ต
ศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม-ศูนย์ฝึกวิชาชีพ
วัดทไม -ร้านเครื่องเงิน+เพชร
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 10,900-11,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
29 มิ.ย.61-1 ก.ค.61
6 ก.ค.61-8 ก.ค.61
13 ก.ค.61-15 ก.ค.61
3 ส.ค.61-5 ส.ค.61
17 ส.ค.61-19 ส.ค.61
24 ส.ค.61-26 ส.ค.61
7 ก.ย.61-9 ก.ย.61
14 ก.ย.61-16 ก.ย.61
28 ก.ย.61-30 ก.ย.61
ราคา 10,900.-
27 ก.ค.61-29 ก.ค.61
10 ส.ค.61-12 ส.ค.61
ราคา 11,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984