Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
เริ่มต้น 8998.-

ทัวร์ลาว : ไหว้พระ 9 วัด ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เวียงจันทน์ 3 วัน 2 คืน (280918)

รหัสทัวร์ : THE11-QV-LA-6JUL-28SEP18

เวียงจันทน์ – วัดอินแปง – วัดองค์ตื้อ – วัดมีไซ
วัดหายโสก-วัดจันทะบุรี – วัดเจ้าแม่ศรีเมือง
หอพระแก้ว - วัดสีสะเกด-วัดพระธาตุหลวง
วัดหนองบอน – ประตูชัย
สายการบิน : LAO AIRLINES (QV)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 8,998-10,998 บาท
กำหนดการเดินทาง
6 -  8 ก.ค.61
24 – 26 ส.ค.61
14 – 16 ก.ย.61
28 – 30 ก.ย.61
ราคา 8,998.-
11 – 13 ส.ค. 61
ราคา 9,998.-
27 – 29 ก.ค.61
ราคา 10,998.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984