Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์กัมพูชา เที่ยวกัมพูชา
เริ่มต้น 9999.-

ทัวร์กัมพูชา : เสียมราฐ นครวัด นครธม 3 วัน 2 คืน (280918)

รหัสทัวร์ : THE11-WE-KH-6JUL-28SEP18

เสียมเรียบ- องค์เจ๊ก องค์จอม – วัดใหม่
พนมบาเค็ง-บันทายสรี-นครธม-ตาพรหม
นครวัด-โตนเลสาบ – วัดพระพรหมรัตน์
ศูนย์ศิลปาชีพอังกอร์
สายการบิน : THAI SMILE (WE)
เริ่มต้นเดินทาง ก.ค.-ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 9,999-11,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
6 -  8 ก.ค.61
24 – 26 ส.ค.61
14 – 16 ก.ย.61
28 – 30 ก.ย.61
ราคา 9,999.-
11 – 13 ส.ค.61
ราคา 10,999.-
27 – 29 ก.ค.61
ราคา 11,999.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984