Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี
เริ่มต้น 12900.-

ทัวร์เกาหลี : KRWE29 SUMMER’S VACATION (310718)

รหัสทัวร์ : THW3-ZE-KR-19JUN-31JUL18

LA PROVENCEIPAJU OUTLET
ONE MOUNT SNOW PARK + WATER PARK (ไม่รวมบัตรเข้า+ค่าเช่าชุด และอุปกรณ์เสริม)
เรียนทำกิมจิ + ชุดฮันบก-สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จำกัด)
FANTA STICK SHOW-ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลีทงแดมุน
DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP)
ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN
นั่งรถชมบรรยากาศแม่น้ำฮัน-ศูนย์โสม-ศูนย์พลอยอเมทิส
ศูนย์เวชสำอาง-นั่งรถผ่านชมบลูเฮ้าส์/อนุสาวรีย์นกฟีนิกซ์
พระราชวังเคียงบก-พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน-N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์)
ถนนแฟชั่นฮงอิกวอคกิ้งสตรีท-TRICK EYE MUSEUM
ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง-LINE FRIENDS STORE
วัดโชเกซา-หมู่บ้านบุกชอนฮันอก-DUTY FREE-คลองชองเกชอน
ศูนย์สมุนไพร-ศูนย์น้ำมันสนแดง-SUPERMARKET
สายการบิน :
EASTAR JET (ZE)
JEJU AIR (7C)
JIN AIR (LJ)
T'WAY (TW)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ก.ค.61 ราคาเริ่มต้น 12,900-15,900 บาท
กำหนดการเดินทาง
19 – 23 มิถุนายน 2561
20 – 24 มิถุนายน 2561
21 – 25 มิถุนายน 2561
22 – 26 มิถุนายน 2561
23 – 27 มิถุนายน 2561
24 – 28 มิถุนายน 2561
25 – 29 มิถุนายน 2561
26 – 30 มิถุนายน 2561
27 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2561
28 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2561
29 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2561
30 มิถุนายน – 04 กรกฎาคม 2561
01 – 05 กรกฎาคม 2561
02 – 06 กรกฎาคม 2561
03 – 07 กรกฎาคม 2561
04 – 08 กรกฎาคม 2561
05 – 09 กรกฎาคม 2561
06 – 10 กรกฎาคม 2561
07 – 11 กรกฎาคม 2561
08 – 12 กรกฎาคม 2561
09 – 13 กรกฎาคม 2561
10 – 14 กรกฎาคม 2561
11 – 15 กรกฎาคม 2561
12 – 16 กรกฎาคม 2561
13 – 17 กรกฎาคม 2561
14 – 18 กรกฎาคม 2561
ราคา 12,900.-
15 – 19 กรกฎาคม 2561
16 – 20 กรกฎาคม 2561
17 – 21 กรกฎาคม 2561
18 – 22 กรกฎาคม 2561
19 – 23 กรกฎาคม 2561
20 – 24 กรกฎาคม 2561
21 – 25 กรกฎาคม 2561
22 – 26 กรกฎาคม 2561
23 – 27 กรกฎาคม 2561
24 – 28 กรกฎาคม 2561
29 กรกฎาคม – 02 สิงหาคม 2561
30 กรกฎาคม – 03 สิงหาคม 2561
31 กรกฎาคม – 04 สิงหาคม 2561
ราคา 13,900.-
25 – 29 กรกฎาคม 2561
28 กรกฎาคม – 01 สิงหาคม 2561
ราคา 14,900.-
27 – 31 กรกฎาคม 2561
ราคา 15,900.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984