Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ลาว เที่ยวลาว
เริ่มต้น 9999.-

ทัวร์ลาว : Special Of Lao สบายดี...หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (311218)

รหัสทัวร์ : THA7-QV-LA-15JUN-31DEC18

หลวงพระบาง-น้ำตกตาดกวงซี-พระธาตุภูษี
ตลาดมืด-ตักบาตรข้าวเหนียว–ตลาดเช้า
พิพิธภัณฑ์(ราชวังเก่า)-หอพระบาง
วัดเชียงทอง-บ้านผานม-วัดป่าโพนเพา
วัดวิชุนราช (พระธาตุหมากโม)
สายการบิน : LAO AIRLINES (QV)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ธ.ค.61 ราคาเริ่มต้น 9,999-13,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
15 - 17 มิ.ย 61
22 - 24 มิ.ย 61
29 มิ.ย – 1 ก.ค 61
 6 – 8 ก.ค 61
13 - 15 ก.ค 61
20 – 22  ก.ค 61
3 – 5 ส.ค 61
17 - 19 ส.ค 61
24 – 26 ส.ค 61
31 ส.ค – 2 ก.ย 61
7 – 9 ก.ย 61
14 – 16 ก.ย 61
21 – 23 ก.ย 61
28 – 30 ก.ย 61
5 – 7 ต.ค 61
12 – 14 ต.ค 61
ราคา 9,999.-
10 - 12 ส.ค.61
19 - 21 ต.ค 61
26 – 28 ต.ค 61
2 – 4 พ.ย 61
9 – 11 พ.ย 61
16 – 18 พ.ย 61
23 – 25 พ.ย 61
30 พ.ย – 2 ธ.ค 61
14 – 16 ธ.ค 61
21 – 23 ธ.ค 61
ราคา 10,999.-
22 – 24 ต.ค.61
8 – 10 ธ.ค.61
28 – 30 ธ.ค.61
29 – 31 ธ.ค.61
ราคา 11,999.-
28 – 30 ก.ค.61
ราคา 12,999.-
30 ธ.ค.61-1 ม.ค.62
31ธ.ค.61-2 ม.ค.62
ราคา 13,999.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984