Logo TEC

จองแพคเกจทัวร์

แบบฟอร์มการจองและติดต่อเรื่องทัวร์

กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อการติดต่อกลับที่รวดเร็วจากทีมงานของเรา

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง
เริ่มต้น 7999.-

ทัวร์ฮ่องกง : ฮ่องกง เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (260818)

รหัสทัวร์ : THB3-EK-HK-22JUN-26AUG18

ฮ่องกง – เซินเจิ้น-Museum Of Mineral
วัดกวนอู-ช้อปปิ้งหลอหวู่-สวนดอกไม้ฮอลแลนด์
วัดแชกง-วัดหวังต้าเซียน-ช้อปปิ้งถนนนาธาน
สายการบิน : EMIRATES AIRLINES (EK)
เริ่มต้นเดินทาง มิ.ย.-ส.ค.61 ราคาเริ่มต้น 7,999-11,999 บาท
กำหนดการเดินทาง
26-28 ส.ค. 61
ราคา 7,999.-
22-24 มิ.ย. 61
29 มิ.ย.-01ก.ค. 61
15-17 ก.ค. 61
22-24 ก.ค. 61
05-07 ส.ค. 61
ราคา 8,999.-
28-30 มิ.ย. 61
26-28 ก.ค. 61
12-14 ส.ค. 61
24-26 ส.ค. 61
ราคา 9,999.-
11-13 ส.ค. 61
ราคา 10,999.-
27-29 ก.ค. 61
ราคา 11,999.-

รายชื่อผู้โดยสาร

ประเภทผู้โดยสาร :

วันเดือนปีเกิด :

ex : 1984